Muuttaa – Architektura wnętrz

O nas:

MUUTTAA, tłumaczona dosłownie jako ruch, zmianę, czy modyfikację, przez nas jest również interpretowana jako przestrzeń możliwości na pograniczu różnych światów. Silna aprecjacja w procesie dialogu, współpracy i transferu wiedzy, jest środkiem do osiągnięcia porozumienia nadającego konkretny wyraz rdzeniowi MUUTTAA.
Współpraca sprzyjająca wymianie wiedzy z profesjonalistami z różnych dziedzin budownictwa i konstrukcji, owocuje procesem tworzenia udanych wnętrz oraz pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy koncepcją, a realizacją.
Skupiając się na perspektywie i odpowiednim podejściu do tematu wnętrz, nasza praca owocuje nowymi możliwościami, przekraczającymi granice pomiędzy jednym, a drugim.
Obserwacja i zrozumienie otoczenia, jak również wdrażanie w indywidualne projekty wiedzy zdobytej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i doświadczenia (2006 r.), tworzą jedyny z możliwych skutek – piękno w symbiozie z funkcją.
Kluczem jest przestrzeń i moment zmiany. Zmiany, która zawsze stanie się czymś więcej.

Pracownia architektury wnętrz.