Muuttaa – Architektura wnętrz

Architektura wnętrz. Muuttaa - szybkie i skuteczne projektowanie wnętrz.

Od ponad 15 lat zajmujemy się projektowaniem wnętrz. Nasze wielokrotnie nagradzane pakiety wnętrz tworzone są przez zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem i innowacyjnym know-how. MUUTTAA, tłumaczona dosłownie jako ruch, zmianę, czy modyfikację, przez nas jest również interpretowana jako przestrzeń możliwości na pograniczu różnych światów. Silna aprecjacja w procesie dialogu, współpracy i transferu wiedzy, jest środkiem do osiągnięcia porozumienia nadającego konkretny wyraz rdzeniowi MUUTTAA. Współpraca sprzyjająca wymianie wiedzy z profesjonalistami z różnych dziedzin budownictwa i konstrukcji, owocuje procesem tworzenia udanych wnętrz oraz pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy koncepcją, a realizacją. Skupiając się na perspektywie i odpowiednim podejściu do tematu wnętrz, nasza praca owocuje nowymi możliwościami, przekraczającymi granice pomiędzy jednym, a drugim. Obserwacja i zrozumienie otoczenia, jak również wdrażanie w indywidualne projekty wiedzy zdobytej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i doświadczenia (2006 r.), tworzą jedyny z możliwych skutek - piękno w symbiozie z funkcją. Kluczem jest przestrzeń i moment zmiany. Zmiany, która zawsze stanie się czymś więcej.